Què és Vilanova i la Geltrú Camina?

"Vilanova i la Geltrú Camina" és la secció de mobilitat de "l'Associació de Ciutadans Defensors del Casc Antic de Vilanova i la Geltrú" i comparteix estructura orgànica amb aquesta última organització.

El màxim òrgan de decisió de VNG Camina/Ass. Ciutadans Defensors del Casc Antic de VNG és, per tant, l'assemblea d'afiliats i afiliades, i el màxim òrgan entre assemblees és la junta directiva elegida per l'assemblea.

El treball diari de Vilanova i la Geltrú Camina és impulsat per un grup de treball compost per, com mínim, un membre de la junta directiva i per totes les persones afiliades i no afiliades que volen participar en aquesta tasca.

VNG Camina/Ass. Ciutadans Defensors del Casc Antic de VNG és membre de Barcelona Camina, que a la vegada forma part de la IFP - International Federation of Pedestrians (la Federació Internacional de Vianants) i de la FEPA - Federation of European Pedestrian Associations (la Federació Europea d'Associacions de Vianants).


Objectius

La presència de vianants enriqueix i humanitza les nostres ciutats, pobles i viles. A les últimes dècades hem permès que el nostre entorn es trobi sota un domini excessiu dels vehicles a motor. Això ha fet que l'anar a peu es torni desagradable, difícil i perillós.

Som 6 milions els catalans que, gairebé cada dia, fem més d'un trajecte a peu. Hem de recuperar la llibertat de desplaçar-nos en un entorn més verd, més segur, i fet a escala de les persones i no del cotxe.

Els objectius de Vilanova i la Geltrú Camina són:

- Millorar la qualitat de vida de la ciutat i la qualitat del medi pels vianants.
- Augmentar les ocasions i els llocs per caminar.
- Millorar la seguretat dels vianants.
- Conscienciar la societat i les administracions sobre les necessitats dels vianants.
- Fomentar altres mitjans de transport sostenibles com la bicicleta i el transport públic.

Entre les activitats de Vilanova i la Geltrú Camina es poden destacar:

- Preparació e impuls de projectes que milloren la mobilitat i la seguritat del vianant a Vilanova i la Geltrú.
- Participació en els òrgans de gestió de la mobilitat i del medi ambient a nivell municipal.
- Col.laboració en les activitats de la Federació Europea d'Associacions de Vianants (FEPA).
- Defensa jurídica.
- Col.laboració amb associacions de defensa de la bicicleta, el transport públic, els minusvàlids, etc. per assolir una mobilitat sostenible.
- Presència en els mitjans de comunicació (premsa, ràdio i TV) locals i nacionals defensant el vianant.
- Impuls a iniciatives per a la creació d'associacions en altres ciutats de Catalunya i la resta d'Espanya.

>